Představujeme společnost Družstvo Vysočina

Datum: 19.06.2020 13:48:58 | Autor: Dana Gabrovská | Rubrika: Články

Družstvo Vysočina hospodaří na celkové výměře 2 223 ha zemědělské půdy, z toho 1 740 ha orné a 483 ha trvalých travních porostů. Obdělávané pozemky se nacházejí v méně příznivých oblastech HA, OA, OB. Zaměstnává 80 stálých pracovníků.

Podnik se v rámci svého podnikání zabývá rostlinnou i živočišnou výrobou. Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka na dvou mléčných farmách v Arnolci a v Meziříčku. Na farmách v Jersíně, Janovicích a ve Stáji probíhá výkrm skotu. Na hůře obdělávatelných loukách byly vybudovány pastevní areály pro masný skot. Dále se družstvo zabývá výkrmem prasat.

Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování ozimé pšenice,ozimého i jarního ječmene, ovsa. Obilí je pěstováno jak pro potravinářské účely tak i pro krmný fond. Dále se zabýváme pěstováním konzumních sadbových brambor. Na 240 ha pěstujeme řepku olejnou. Zbývající část výměry slouží k zajištění krmné základny pro skot – pěstujeme silážní kukuřici, jetel, luskoobilné směsky.

K obdělání pozemků a zabezpečení živočišné výroby slouží vlastní mechanizace a opravárenská dílna.

Kontaktní informace

 Potravinářská komora ČR
 Počernická 96/272, Praha 10 - Malešice

 Dana Gabrovská
 296 411 192, 737 287 004
 gabrovska@foodnet.cz

 František Sládek
 724 350 249
 sladek@foodnet.cz

 www.foodnet.cz

Nejnovější produkty

Prvorepublikový bok
Špekáčky se sýrem vázané cca 1,2 kg
Špekáčky pikant – vázané cca 1,2 kg
Špekáčky extra – vázané cca 1,2 kg
Váhalova paštika 300 g
Váhalova paštika 1 kg
Lipánek tvarohový  vanilka 130 g
Lipánek tvarohový  kakao 130 g
Lipánek tvarohový 130 g