Výsledky jednání hodnotící komise ČCN 30. 1. 2020

Datum: 05.02.2020 15:43:05 | Autor: Dana Gabrovská | Rubrika: Aktuality

30.1.2020 se konalo jednání hodnotící komise ČCN, na kterém byly projednány návrhy nových norem:

  • Tuňáková pomazánka;
  • Prase divoké – dělená zvěřina čerstvá a hluboce zmrazená;
  • Dělená vysoká zvěřina čerstvá a hluboce zmrazená;
  • Drůbeží párky.

Normy byly schváleny po úpravách navržených členy hodnotící komise.

Dále byly projednány navržené revize u norem na masné výrobky a salám pro lahůdkářské výrobky.
U normy na Salám pro lahůdkářské výrobky bylo doporučeno jednání sekce lahůdek za účasti zástupce sekce pro maso.

Z jednání komise vyplynul důležitý závěr týkající se složek potravin nahrazujících funkci přídatných látek a/nebo plnící technologickou funkci:

Přístup k používání složek potravin, jež nahrazují přídatnou látku a/nebo plní technologickou funkci v konečném výrobku:

Do potravin podle ČCN je zakázáno používání složek, které nahrazují funkci přídatných látek a/nebo plní technologickou funkci v konečném výrobku, pokud se nejedná o schválenou přídatnou látku nebo o potravinu. V případě pochybností má Hodnotící komise právo vyžádat si doplňující podklady.