ZD Klenovice, družstvo se přihlásilo k ČCN jako další producent Českého modrého máku.

Datum: 09.01.2020 14:00:29 | Autor: Dana Gabrovská | Rubrika: Články

ZD Klenovice na Hané, družstvo se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobou. Hospodaří na pozemcích v řepařské oblasti o rozloze 2877 ha. Pěstovanými plodinami jsou ječmen jarní, pšenice ozimá, kukuřice setá, mák setý, cukrová řepa, řepka ozimá a vojtěška. Ročně se pro udržování úrodnosti hnojí minimálně 450 hektarů vlastním statkovými hnojivy. Družstvo se snaží dlouhodobě udržovat šetrný způsob hospodaření. Živočišná výroba zahrnuje chov krav s mléčnou produkcí, býků na výkrm a chov prasat.“