Představujeme společnost LUPOFYTS.R.O.

Datum: 08.11.2019 10:45:22 | Autor: Dana Gabrovská | Rubrika: Články

Firma LUPOFYT s.r.o. Chrášťany hospodaří v suché Rakovnické oblasti Středočeského kraje na výměře téměř
2000 ha zemědělské půdy.
Je zaměřena především na pěstování olejnin – tj. řepky olejné a Českého modrého máku, osiva
obilovin – pšenice, jarního i ozimého ječmene a produkci chmele odrůdy Žateckého poloraného
červeňáku.
Firma je propagátorem, tzv. precizního zemědělství s důrazem na dlouholetou udržitelnost
hospodaření při současně šetrném vztahu k životnímu prostředí.