Rodinná farma Páchovi přihlásila český modrý mák k ČCN

Datum: 08.07.2019 08:20:05 | Autor: Dana Gabrovská | Rubrika: Články

Farma zahájila svoji zemědělskou činnost již v roce 1995. Předmětem jejího podnikání je živočišná výroba, konkrétně chov masného skotu a také chov ovcí. V průměru čítá stádo cca 20 kusů hovězího dobytka a přibližně 25 kusů ovcí. Pro potřeby živočišné výroby farma obhospodařuje celkem cca 35 ha trvalých travních porostů, kde část z nich slouží jako pastva pro chovaná hospodářská zvířata. Zároveň se farma také věnuje rostlinné výrobě, kde obhospodařuje cca 70 ha orné půdy. Pěstovanými plodinami jsou obiloviny jako např. žito, dále hrách, kmín či mák. Část vlastní produkce (jako mák a kmín)farma zpracovává a dodává přímo do potravinářského průmyslu.