Jednání hodnotící komise 5. 12. 2018

Datum: 12.12.2018 14:36:57 | Autor: Dana Gabrovská | Rubrika: Aktuality

Na jednání byly hlavní náplní normy na pekařské výrobky, lahůdkářské výrobky, masné výrobky, český modrý mák a kečup.
Normy na pekařské výrobky:
Jednání pracovní skupiny pekařů k normám proběhlo 28. 11. 2018 a bylo projednáno celkem 10 norem. U některé byla provedena revize a některé byly zcela nové – norma na strouhanku, bezlepkový chléb s deproteinovaným škrobem a bezlepkový chléb z bezlepkových mouk. Normy byly schváleny.
Norma na Český modrý mák – byla přepracována podle požadavků komise a v nové opravené formě doporučena ke schválení
Normy na masné výrobky – komise navrhuje omezení přídatných látek u vybraných norem na masné výrobky, konkrétně vařené masné výrobky (také na základě podnětu od spotřebitele). Dále komise upřesnila definici týkající se použití povinných 10 % hovězího masa u trvanlivých tepelně opracovaných výrobků a trvanlivých fermentovaných výrobků – 10 % je vždy počítáno z množství použitého masa na 100 g výrobku.

Normy na lahůdkářské výrobky
Byly projednány, opraveny podle připomínek a doporučeny ke schválení následující normy:
• pomazánka se sýrem s bílou plísní na povrchu;
• tvarohová pomazánka s jogurtem;
• rybí salát s jogurtem.

Opraveny byly dvě normy a to norma na Zavináče, kde se upravila definice povinných složek a norma na Salámovou pomazánku, kde se rozšířila možnost použití salámu na salám trvanlivý tepelně opracovaný a salám trvanlivý fermentovaný. V původní normě byl povolen jen Turistický salám.
Norma na kečup – bude doplněn technologický postup na základě doporučení; uvedený technologický postup ve schválené normě omezuje řadu výrobců.