Společnost TANY, spol. s r.o. přihlásila tavený sýr DELICATO k systému ČCN

Datum: 21.06.2018 14:29:17 | Autor: Dana Gabrovská | Rubrika: Články

TANY spol. s r.o.

Vedle plzeňského piva, lázní a minerálních pramenů patří k západním Čechám neodmyslitelně také výroba sýrů. Společnost TANY v Nýrsku specializující se na výrobu spotřebiteli oblíbených tavených sýrů se řadí mezi jejich nejvýznamnější výrobce nejen v tomto regionu ale v České republice vůbec.

Zastřešující ochranou značkou je logo společnosti TANY, mezi spotřebiteli je však daleko známější značka DELICATO tvořící základ hlavní výrobkové řady společnosti. Kromě vlastních obchodních značek vyrábí TANY široký sortiment tavených sýrů pod obchodními značkami obchodních společností Makro, Tesco Stores, Penny Market, Ahold, Spar, COOP či ACCOM, a některé privátní značky vyrábí i pro zahraniční odběratele.

Jedním z hlavních dlouhodobých cílů společnosti je vysoká jakost produktů a kvalita výrobních procesů a proto je dlouhodobě věnována velká pozornost kvalitě a bezpečnosti výrobků.

Založení sýrárny

Samotné mlékárenství v Nýrsku má více než šedesátiletou tradici. Bývalé Mlékařské družstvo v Nýrsku bylo totiž založeno již v roce 1936, ale původně měl závod všeobecně mlékárenský charakter zpracování mléka. Tavené sýry se začaly vyrábět až v roce 1940. Tehdy byla továrna ale již na území zabraném po Mnichovu Němci a byla pod německou správou.

 

Poválečné období

Teprve po 2.světové válce a následném znárodnění byl závod začleněn do komplexu mlékáren se sídlem v Klatovech (od roku 1960 Západočeské mlékárny, n.p.) a specializoval se výhradně na výrobu tavených sýrů. Výroba v Nýrsku byla však v druhé polovině osmdesátých let ukončena, protože byla přenesena do nově vybudovaného „mlékokombinátu“ v Klatovech. Nýrská tavírna tak začala chátrat.

 

Novodobý vývoj společnosti

Po sametové revoluci, byla založena společnost TANY s.r.o., která od státu odkoupila budovu bývalé tavírny a navrátila jí původní výrobní program. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie však bylo zapotřebí celý závod zcela zmodernizovat a dostavět a přizpůsobit výrobu v něm přísným legislativním požadavkům kladeným v Evropské unii na potravinářskou výrobu.

 

Dnes je tavírna sýrů TANY v Nýrsku skutečně moderním potravinářským provozem splňující nejpřísnější kritéria bezpečné výroby potravin. Od vstupu do EU se zde výroba zvýšila o více než 30% a dále narůstá, což potvrzuje nejenom zvyšující se zájem spotřebitelů o výrobky z TANY, ale také úspěšné hospodaření společnosti.