Rodinné řeznictví Kloud, Klatovy – Luby se přihlásilo k systému ČCN

Datum: 13.06.2018 07:05:50 | Autor: Dana Gabrovská | Rubrika: Články

Rodinná historie řeznické rodiny Kloudů se začala odvíjet 9.8. 1942 v malé šumavské vísce Brod, nacházející se v polovině cesty mezi Klatovy a Sušicí. Tehdy se narodil zakladatel Jaromír Kloud st. Po absolvování základní školy v Kolinci jeho další cesta již jednoznačně směřovala k masu a uzeninám. Vyučení v Sušici v řeznictví U bílého koníčka na náměstí a dále studium na Střední průmyslové škole technologie masa v Praze, kde také potkal svou budoucí manželku Blanku. Další cesta zakladatele vedla přes umístěnku v Hroznětínském masokombinátu, dále po pár letech přesun na západ Čech do Janovic a po dostavbě moderního masokombinátu v Klatovech se účastnil rozběhu tohoto tehdy supermoderního kolosu. V masokombinátu s malými přestávkami pracoval až do roku 1992, kdy v listopadu společně se svou manželkou a svými třemi v té době již dospělými syny založil rodinnou řeznickou firmu. Firma letos oslaví již 25 výročí od svého založení.
Začátky soukromého podnikání byly poměrně hektické, kdy ruku k dílu museli přiložit všichni členové rodiny. Tenkrát vše začínalo v pronajatých prostorách Jednoty Sušice, v kterých Jednota dříve měla zázemí pro dvě pojízdné prodejny masa a uzenin. Trvalo spoustu let, než bylo možné celý areál odkoupit zrekonstruovat a zároveň dostavět novou část. Vše by pravděpodobně bylo poněkud rychlejší, pokud by stát podporoval živnostníky, ale celých dvacetpět let podnikání jsem měl pocit, že státní správu zajímáme pouze jako plátci daní, DPH a dalších nejrůznějších poplatků, říká pan Kloud starší. Pokud si mám vzpomenout, kdy nám bylo nejhůř, tak to bylo v roce 1995 a 1996, kdy jsme spláceli půjčku na zakoupení tohoto areálu a stát nám věnoval dárek v podobě úrokové sazby vyšší než 25%. No a takových státních překvapení jsme za dvacet let zažili tolik, že si myslím, že do budoucna není mnoho situací, které by nás a naši rodinnou firmu překvapili.
Výrobní a obchodní politika byla zpočátku jednoduchá a trochu živelná, kdy se firma snažila konkurovat velkým výrobcům uzenin v cenové politice. Teprve později došlo k orientaci na výrobu výrobků pod vlastní recepturou, za kterými se naučila docházet klientela hledající alternativu k průmyslovým výrobkům v té době již vyráběným bez jakékoliv regulace. Celá situace okolo výroby vlastní produkce vyústila v posledním období k používání marketingové značky „ uzeniny mistra Jaromíra“. K tomuto marketingovému kroku firma dospěla po letech experimentů a zkoušek. Je to sice cesta nejsložitější a asi i nejdražší, ale zato jejím výsledkům se dá věřit. A to udělala i rodinná firma Kloudů. Prostě začala postupně věřit své cestě. To byl asi nejdůležitější moment ve vývoji obchodní filozofie této rodinné firmy.
Dalším z pilířů firmy je její rodinná povaha. Ve firmě pracuje většina rodinných příslušníků a ti, kteří se neúčastní přímo, tak se přímo účastní rozhodování a řízení firmy. Základem firmy jsou dodnes manželé Kloudovi a jejich tři synové Jaromír, Kamil a Martin. O pravidelný chod firmy se dnes již starají následovníci, bratři Kloudovi, Jaromír a Kamil s jeho ženou Petrou. Prostřední syn Kamil je dnes fakticky jediným zaměstnancem, který ve firmě působí nepřerušovaně od samého začátku. Samozřejmě jeho pětadvacetileté zkušenosti s provozem firmy jsou dnes nenahraditelné. Starší syn Jaromír se před lety vydal na zkušenou a devatenáct let pracoval v manažerských pozicích v různých masokombinátech. Převážně jako obchodní ředitel. Zároveň byl také mnoho let členem představenstva Českého svazu zpracovatelů masa a posledních deset let byl jeho předsedou. Nejmladší syn Martin se v rodinné firmě vyučil, pak následovala SPŠTM v Praze a poté dva roky na střední mistrovské škole řeznické v bavorském Kulmbachu. Po absolvování školy v Německu zůstal a posledních dvanáct let pracuje v mistrovských pozicích pro známou a celoněmecky úspěšnou mnichovskou firmu Houdek. Výčet pracovníků z rodiny by nebyl úplný, kdybychom se nezmínili o další nastupující generaci, která alespoň v době prázdnin či volna chodí na brigády něco se přiučit a zároveň si také trochu přivydělat. Při návštěvě jsme zastihli v plné práci ve výrobě vnuka Matěje a za pultem se umí šikovně ohánět vnučka Lucie.
Ještě jsme se chtěli zmínit o vyráběném sortimentu, který se sestává hlavně z klobás, točených salámů, uzených mas, tlačenek, jaternic, jelit, ale mezi nejžádanější výrobky patří sekaná, játrový sýr, dušená šunka a zejména ručně vázané špekáčky u těchto výrobků není třeba značek kvality k identifikaci zákazníkem slouží jméno výrobce, to ovšem značně zavazuje, protože výrobce tím dává všanc své jméno, co je větší marketing? Firma Kloud se ovšem nezabývá jen výrobou a prodejem uzenin v jedné prodejně. Aby mohla své výrobky nabídnout více zájemcům, pronajali si Kloudovi jednu prodejnu v obchodním centru Škodovka v Klatovech a druhou poblíž klatovského náměstí v Pražské ulici, k tomu je ještě potřeba připočíst provozování rychlého občerstvení ve výrobním komplexu, kde je zaměstnáno přes 700 zaměstnanců. Ale vraťme se do základního areálu a posaďme se ke stolu v moderní jídelně, která je součástí řeznické restaurace pro zhruba sto strávníků. Toto spojení se od samého začátku osvědčilo jako výborná s prodejnou vzájemně skvěle se doplňující aktivita.
Když jsme se pana Klouda zeptali na budoucnost, dozvěděli jsme se tyto priority: zdraví, rodina, klid na práci, volby nejlépe jen jednou za čtyři roky, spokojení zákazníci a trochu štěstí. Co na to říci, závěrem přejeme rodině Kloudů ať se jejich přání alespoň zčásti plní a my již jen poděkujeme za vlídné přijetí a necháme je pracovat na jejich rodinném snu.