Společnost GASTRO-MENU EXPRESS a.s. – výrobce lahůdek, pomazánek a rybích produktů

Datum: 17.05.2018 13:25:07 | Autor: Dana Gabrovská | Rubrika: Články

Společnost GASTRO-MENU EXPRESS a.s., byla založena v roce 1998. Počátek firmy se sice datuje rokem 1998, nicméně tradice výroby v původních prostorách se počítá na desetiletí. Většina zaměstnanců má dlouholetou praxi v oboru. Řada receptur je původních a používají se výhradně kvalitní suroviny. Kvalitu výrobků umocňuje také kvalita a především profesionalita vedoucích i výkonných pracovníků výroby. Přes tvrdou konkurenci na trhu s lahůdkářským zbožím si firma nejen drží své stálé zákazníky, ale navíc neustále rozšiřuje portfolio i objem výroby.

Společnost si za dobu svého trvání získala významný okruh stálých a spokojených zákazníků. Hlavním předmětem činnosti je výroba lahůdkářských výrobků a jejich následná distribuce do maloobchodní sítě. Společnost GASTRO-MENU EXPRESS a.s., má propracovanou, dobře fungující logistiku. Své obchodní partnery zásobuje denně pomocí vlastních chladírenských vozů nebo prostřednictvím externích logistických firem. Distribucí svého zboží pokrývá odběratele v celé ČR i SR.

K výrobě svých produktů společnost používá moderní technologie a balení hotových výrobků probíhá na moderních automatických linkách. Společnost disponuje velkokapacitními zásobníky oleje, výrobníky majonézy, velkokapacitními zásobníky octa a mrazírenskými boxy pro uskladnění a následné marinování rybí suroviny.

Postupně byl modernizován vozový park firmy a realizována výstavba kvalitního zázemí pro zaměstnance výroby. Expediční a výrobní prostory prošly výraznou modernizací. V současné době odpovídá výrobní část i zázemí nejpřísnějším hygienickým normám. Díky investicím v minulých letech je firma nyní schopna vyrábět veškerý sortiment v požadované kvalitě i množství.

Společnost investuje značné prostředky také do kvality a grafického provedení obalů svých výrobků.

V květnu 2013 GASTRO-MENU EXPRESS a.s., převzala výrobu a zaměstnance společnosti Rybex, a.s.; tím došlo k významnému rozšíření výrobních kapacit a ke zvýšení efektivity výroby. Podstatným způsobem se rozšířil sortiment rybích výrobků. V současnosti nabízí firma velmi široký a pestrý sortiment lahůdkářských a rybích produktů a je schopna pružně reagovat na potřeby trhu a především na požadavky svých zákazníků. Pro regionální zákazníky nabízí široký sortiment chlebíčků a baget.

Kvalitu výrobků zaručuje nejen přísné sledování vstupních surovin, ale i profesionalita pracovníků výroby a moderní strojní zařízení, včetně nejmodernějších detekčních technologií, které provádějí kontrolu výrobků při výstupu.

Rybí surovinu společnost nakupuje přímo u producentů v zahraničí. Dodavateli jsou významné společnosti se sídlem v severských zemích, jako je Dánsko a Norsko. Všichni jsou držitelé certifikátu MSC, dodržující standardy trvale udržitelného rybolovu. Sleďové filé je marinováno ve výrobním závodě firmy. Vlastním marinováním a ovlivňováním všech procesů zpracování rybí suroviny je docíleno vysoké kvality všech rybích produktů společnosti.

Zpracování všech surovin a následná výroba, která je realizována ve výrobním závodě firmy, plně vyhovují hygienickým a veterinárním předpisům EU. Systém dodržování kontroly kritických bodů výroby HACCP, intenzivní hygiena a sanitace společně s přísnými vnitřními normami, které zahrnují všechny kroky výrobního procesu, jsou zárukou zdravotní nezávadnosti a vysoké jakosti výrobků. GASTRO-MENU EXPRESS a.s., je držitelem certifikátu IFS.

V dnešní době je firma připravena rychle reagovat na potřeby trhu, plnit jeho požadavky a nabídnout svým obchodním partnerům kvalitní výrobky a bezproblémový servis za výhodných obchodních podmínek. Společnost GASTRO-MENU EXPRESS a.s., zaujímá v současnosti významnou pozici na českém i slovenském trhu.