Jednání hodnotící komise ČCN

Datum: 26.02.2018 08:40:54 | Autor: Dana Gabrovská | Rubrika: Aktuality

Dne 28. 3. 2018 se bude konat jednání hodnotící komise ČCN, na kterém budou projednány revize stávajících norem na pekařské výrobky a návrhy nových norem na pekařské výroby; dalším tématem budou návrhy norem na ryby a výrobky z nich a barelové vody.