České cechovní normy v roce 2018

Datum: 05.01.2018 09:11:26 | Autor: Dana Gabrovská | Rubrika: Články

Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny spravuje již dva roky systém českých cechovních norem pro kvalitní potraviny. V roce 2017 byl tento systém zařazen na seznam dobrovolných národních značek kvality, přesněji dobrovolný systém certifikace zemědělských produktů v souladu s požadavky Sdělení Komise – Obecné zásady osvědčených postupů EU k dobrovolným systémům certifikace pro zemědělské produkty a potraviny (2010/C 341/04)

Systém českých cechovních norem je odpovědí výrobců potravin a nápojů na dlouhodobé připomínky odborné i spotřebitelské veřejnosti k neexistenci standardů kvality. Po zrušení závaznosti československých státních norem vzniklo faktické legislativní vakuum – tedy i prostor pro nepoctivé výrobce a zejména dovozce a výrobce. Systém českých cechovních norem nabízí řešení, které by opět pozvedlo kvalitu českých potravin a vrátilo jim jejich historické renomé i u spotřebitelů.Celý systém ČCN vychází z bývalých československých státních norem a platných vyhlášek pro jednotlivé komodity

Česká cechovní norma má být základní normou, která stanoví kvalitativní parametry potraviny, pro níž byla zpracována a z níž vyplývají nadstandardní parametry, kterými se daná potravina liší od jiných srovnatelných potravin uváděných na trh.Česká cechovní norma může být zpracována buď pro skupinu potravin vyráběných několika výrobci na území ČR, nebo i pro jednu konkrétní potravinu vyráběnou jedním konkrétním výrobcem.

České cechovní normy jsou vytvářeny ve spolupráci výrobců, zájmových nebo profesních sdružení, úřadů státní správy a vědecko-výzkumných institucí. Správcem českých cechovních norem je Potravinářská komora ČR. České cechovní normy jsou veřejně dostupné na webových stránkách.

České cechovní normy obsahují povinné složky, přípustné a nepřípustné složky, nadstandardní parametry, které definují nadstandard vůči platné legislativě a daná norma má vždy vyšší kvalitativní parametry než je dáno platnou legislativou pro určitou potravinu.

Příklady nadstandardních parametrů:

MASNÉ VÝROBKY: Vyšší obsah masa, nižší obsah tuku, vyšší obsah čistých svalových bílkovin, zákaz použití zvýrazňovačů chuti

MLÉČNÉ VÝROBKY: u sýrů – minimální doba zrání, omezení a zákaz přídatných látek, jako suroviny je použito mléko odpovídající ČCN na syrové kravské mléko; zákaz použití některých přídatných látek; u jogurtů – podmínka použití obou mikroorganismů jogurtových kultur v určeném poměru; u ochucených ovocných jogurtů – minimální podíl ovocné složky; u tradičního pomazánkového –při použití ochucující složky šunka lze použít pouze šunku nejvyšší jakosti nebo šunku výběrovou.

PEKAŘSKÉ VÝROBKY: omezení nebo zákaz přídatných látek, vyšší obsah žitné mouky u žitno-pšeničných výrobků, vyšší obsah jiných obilovin než pšenice a žita, luštěnin nebo olejnin u vícerznných výrobků než udává legislativa;

LAHŮDKÁŘSKÉ VÝROBKY: zákaz použití barviv, sladidel s výjimkou cukru, zákaz použití méně hodnotných (palmových, kokosových tuků, částečně ztužených tuků)

ČOKOLÁDY: vyšší obsah celkové kakaové sušiny, kakaového másla, mléčného tuku než udává legislativa; omezení použití jiných rostlinných a živočišných tuků; zákaz použití jiných aromat než přírodních

Přehled výrobců používajících logo „Vyrobeno podle České cechovní normy“

komoditavýrobce
Mléko a mléčné výrobkyMADETA a.s.
Moravia Lacto a.s.
Choceňská mlékárna s.r.o.
BOHEMILK, a.s.
Maso a masné výrobkyMASO UZENINY PÍSEK a.s.
PEJSKAR a spol. s r.o.
ZEMAN maso-uzeniny, a.s
LE & CO – Ing. Jiří Lenc,s.r.o.
MASO UZENINY POLIČKA, a.s.
Krušnohorské uzeniny J + J Radoš, s.r.o.
Drůbežářský závod Klatovy, a.s.
MP Krásno, a.s.
MASO WEST s.r.o.
Lahůdkářské výrobkyBONECO, a.s.
PAPEI, s.r.o.
Vejce a výrobky z nichČESKÁ VEJCE, a.s.
ZLATÁ VEJCE, a.s.
PAPEI, s.r.o.
Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o.
AG MAIWALD a.s.
Čokoláda a čokoládové bonbonyCarla spol. s r.o.
Zpracované ovoce a zeleninaHAMÉ s.r.o.Kunovice
PT servis konzervárna spol. s r.o.
Pekařské výrobkyPECUD v.o.d. Žandov
BEAS,a.s.
ADÉLKA a.s.
komoditavýrobce
Hotové pokrmyHAMÉ s.r.o.Kunovice
SVOBODA – výroba domácích knedlíků s.r.o.
TěstovinyRamdam s.r.o.
Alkoholické nápojeRUDOLF JELÍNEK, a.s.

Kontaktní informace

 Potravinářská komora ČR
 Počernická 96/272, Praha 10 - Malešice

 Dana Gabrovská
 296 411 192, 737 287 004
 gabrovska @ foodnet.cz

 František Sládek
 724 350 249
 sladek @ foodnet.cz

 www.foodnet.cz

Nejnovější produkty

Prvorepublikový bok
Špekáčky se sýrem vázané cca 1,2 kg
Špekáčky pikant – vázané cca 1,2 kg
Špekáčky extra – vázané cca 1,2 kg
Váhalova paštika 300 g
Váhalova paštika 1 kg
Lipánek tvarohový  vanilka 130 g
Lipánek tvarohový  kakao 130 g
Lipánek tvarohový 130 g